Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

hlavnova - Katarína Hlavnová

Suma sumáRUM

Počet účastí 3
Priemerný čas oproti víťazovi 168.91%
Najlepší čas oproti víťazovi 158.82% (Národný beh Devín - Bratislava - 2013)
Najlepšie umiestnenie 66. (Národný beh Devín - Bratislava - 2014)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2011
Počet účastí0
2012
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 185.35%
Najlepší čas oproti víťazovi 185.35% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 95. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
74.60% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 75.40%
Zoznam účastí za rok
2013
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 158.82%
Najlepší čas oproti víťazovi 158.82% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 76. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
57.25% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 58.02%
Zoznam účastí za rok
2014
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 162.56%
Najlepší čas oproti víťazovi 162.56% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 66. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
41.67% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 42.31%
Zoznam účastí za rok
2015
Počet účastí0
2016
Počet účastí0
2017
Počet účastí0