Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

jack - Ján Kořenek

Suma sumáRUM

Počet účastí 62
Priemerný čas oproti víťazovi 122.23%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (Saguaro Run Fest stafety - 2015)
Najlepšie umiestnenie 1. (Saguaro Run Fest stafety - 2015)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2011
Počet účastí0
2012
Počet účastí0
2013
Počet účastí0
2014
Počet účastí0
2015
Počet účastí23
Priemerný čas oproti víťazovi 121.34%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (Saguaro Run Fest stafety)
Najlepšie umiestnenie 1. (Saguaro Run Fest stafety)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
0.00% (Saguaro Run Fest stafety)
Priemerné umiestnenie v percentách 20.64%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí24
Priemerný čas oproti víťazovi 120.20%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (2.ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie 3. (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
1.35% (Od Tatier k Dunaju)
Priemerné umiestnenie v percentách 19.13%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí15
Priemerný čas oproti víťazovi 127.42%
Najlepší čas oproti víťazovi 115.12% (Krasňanská Kúria – jar)
Najlepšie umiestnenie 2. (Stupava trophy kombinacia MTB+Beh)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
2.93% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 23.68%
Zoznam účastí za rok