Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

luky - Lukáš Novák

Suma sumáRUM

Počet účastí 75
Priemerný čas oproti víťazovi 121.06%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (Lamačský Zdravbeh - 2015)
Najlepšie umiestnenie 1. (Lamačský Zdravbeh - 2015)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 143.12%
Najlepší čas oproti víťazovi 143.12% (Bratislavský polmaratón 2009)
Najlepšie umiestnenie 87. (Bratislavský polmaratón 2009)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
69.35% (Bratislavský polmaratón 2009)
Priemerné umiestnenie v percentách 70.16%
Zoznam účastí za rok
2010
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 146.61%
Najlepší čas oproti víťazovi 146.61% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 356. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
15.80% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 15.84%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí8
Priemerný čas oproti víťazovi 137.80%
Najlepší čas oproti víťazovi 114.25% (Mraznické chodníčky)
Najlepšie umiestnenie 6. (Mraznické chodníčky)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
27.08% (Bratislavský polmaratón)
Priemerné umiestnenie v percentách 42.26%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí6
Priemerný čas oproti víťazovi 137.37%
Najlepší čas oproti víťazovi 130.34% (Mariatálsky Štvanec)
Najlepšie umiestnenie 8. (Majstrovstvá Slovenska štafiet v krose)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
15.16% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 36.38%
Zoznam účastí za rok
2013
Počet účastí5
Priemerný čas oproti víťazovi 139.22%
Najlepší čas oproti víťazovi 127.75% (Beh Tower 115)
Najlepšie umiestnenie 8. (Volkswagen Slovakia Run and Fun)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
7.97% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 22.15%
Zoznam účastí za rok
2014
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 152.56%
Najlepší čas oproti víťazovi 145.34% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 160. (ČSOB BRATISLAVA MARATHON)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
7.21% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 25.19%
Zoznam účastí za rok
2015
Počet účastí11
Priemerný čas oproti víťazovi 107.56%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (Lamačský Zdravbeh)
Najlepšie umiestnenie 1. (Lamačský Zdravbeh)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
0.00% (Lamačský Zdravbeh)
Priemerné umiestnenie v percentách 23.89%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí18
Priemerný čas oproti víťazovi 113.49%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (KAM ŠR 2016 - Beh)
Najlepšie umiestnenie 1. (KAM ŠR 2016 - Beh)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
0.00% (KAM ŠR 2016 - Beh)
Priemerné umiestnenie v percentách 20.46%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí23
Priemerný čas oproti víťazovi 114.30%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (Lamačský zdravbeh)
Najlepšie umiestnenie 1. (Lamačský zdravbeh)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
0.00% (Lamačský zdravbeh)
Priemerné umiestnenie v percentách 19.14%
Zoznam účastí za rok