Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Od 21. júna 2010

Dve percentá z dane na Pravda.sk

mako -

Suma sumáRUM

Počet účastí 0
Priemerný čas oproti víťazovi 0.00%
Najlepší čas oproti víťazovi 10000.00% ( - )
Najlepšie umiestnenie 10000. ( - )
2018
Počet účastí0
2017
Počet účastí0
2016
Počet účastí0
2015
Počet účastí0
2014
Počet účastí0
2013
Počet účastí0
2012
Počet účastí0
2011
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2007
Počet účastí0