Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

pobo - Peter Poboček

Suma sumáRUM

Počet účastí 4
Priemerný čas oproti víťazovi 167.91%
Najlepší čas oproti víťazovi 145.36% (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky - 2017)
Najlepšie umiestnenie 15. (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky - 2017)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2010
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 180.61%
Najlepší čas oproti víťazovi 160.31% (Banskoštiavničký horský cyklomaratón)
Najlepšie umiestnenie 48. (Banskoštiavničký horský cyklomaratón)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
72.31% (Banskoštiavničký horský cyklomaratón)
Priemerné umiestnenie v percentách 77.72%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 165.06%
Najlepší čas oproti víťazovi 165.06% (Oravský cyklomaratón)
Najlepšie umiestnenie 92. (Oravský cyklomaratón)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
64.08% (Oravský cyklomaratón)
Priemerné umiestnenie v percentách 64.79%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí0
2013
Počet účastí0
2014
Počet účastí0
2015
Počet účastí0
2016
Počet účastí0
2017
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 145.36%
Najlepší čas oproti víťazovi 145.36% (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie 15. (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
82.35% (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Priemerné umiestnenie v percentách 88.24%
Zoznam účastí za rok