Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Od 21. júna 2010

Dve percentá z dane na Pravda.sk

puvo - Peter Puvák

Suma sumáRUM

Počet účastí 9
Priemerný čas oproti víťazovi 139.41%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (1.ročník Dynamo cyklopivočasovky - 2015)
Najlepšie umiestnenie 4. (4. ročník Dynamo cyklopivočasovky - 2018)
2018
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 117.13%
Najlepší čas oproti víťazovi 117.13% (4. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie 4. (4. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
37.50% (4. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Priemerné umiestnenie v percentách 50.00%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 108.81%
Najlepší čas oproti víťazovi 108.81% (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie 6. (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
29.41% (3. ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Priemerné umiestnenie v percentách 35.29%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí0
2015
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 100.00%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (1.ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie 6. (1.ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
33.33% (1.ročník Dynamo cyklopivočasovky)
Priemerné umiestnenie v percentách 40.00%
Zoznam účastí za rok
2014
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 158.69%
Najlepší čas oproti víťazovi 146.02% (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie 61. (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
36.89% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 42.67%
Zoznam účastí za rok
2013
Počet účastí3
Priemerný čas oproti víťazovi 148.23%
Najlepší čas oproti víťazovi 136.23% (Oravský cyklomaratón)
Najlepšie umiestnenie 20. (Búranský kros)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
36.90% (Oravský cyklomaratón)
Priemerné umiestnenie v percentách 51.93%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 166.71%
Najlepší čas oproti víťazovi 166.71% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 1245. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
44.38% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 44.42%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2007
Počet účastí0