Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Od 21. júna 2010

Dve percentá z dane na Pravda.sk

soki - Andrea Sokolová

Suma sumáRUM

Počet účastí 17
Priemerný čas oproti víťazovi 151.44%
Najlepší čas oproti víťazovi 117.68% (Od Tatier k Dunaju - 2016)
Najlepšie umiestnenie 3. (Od Tatier k Dunaju - 2016)
2018
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 176.42%
Najlepší čas oproti víťazovi 176.42% (13. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2018)
Najlepšie umiestnenie 216. (13. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2018)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
45.84% (13. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2018)
Priemerné umiestnenie v percentách 46.06%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí4
Priemerný čas oproti víťazovi 146.86%
Najlepší čas oproti víťazovi 119.16% (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie 7. (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
18.75% (Od Tatier k Dunaju)
Priemerné umiestnenie v percentách 46.08%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí3
Priemerný čas oproti víťazovi 124.71%
Najlepší čas oproti víťazovi 117.68% (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie 3. (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
22.22% (Od Tatier k Dunaju)
Priemerné umiestnenie v percentách 40.16%
Zoznam účastí za rok
2015
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 149.29%
Najlepší čas oproti víťazovi 134.15% (Cez Hubalovú)
Najlepšie umiestnenie 11. (Cez Hubalovú)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
39.13% (ČSOB Bratislava Marathon)
Priemerné umiestnenie v percentách 56.35%
Zoznam účastí za rok
2014
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 167.23%
Najlepší čas oproti víťazovi 167.23% (ČSOB BRATISLAVA MARATHON)
Najlepšie umiestnenie 251. (ČSOB BRATISLAVA MARATHON)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
65.62% (ČSOB BRATISLAVA MARATHON)
Priemerné umiestnenie v percentách 65.88%
Zoznam účastí za rok
2013
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 156.08%
Najlepší čas oproti víťazovi 156.08% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 241. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
27.71% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 27.83%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 170.43%
Najlepší čas oproti víťazovi 165.39% (Maratón Medzihorím)
Najlepšie umiestnenie 40. (Maratón Medzihorím)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
57.31% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 59.01%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí0
2010
Počet účastí3
Priemerný čas oproti víťazovi 157.90%
Najlepší čas oproti víťazovi 144.37% (Bratislavský kros - Memoriál Juraja Nagya)
Najlepšie umiestnenie 18. (Bratislavský kros - Memoriál Juraja Nagya)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
43.43% (Bratislavský nočný beh)
Priemerné umiestnenie v percentách 58.31%
Zoznam účastí za rok
2009
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2007
Počet účastí0