Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

tajomnicka - Jana Chytilová

Suma sumáRUM

Počet účastí 24
Priemerný čas oproti víťazovi 140.18%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (H-TRIATHLON SKALICA - 2017)
Najlepšie umiestnenie 1. (H-TRIATHLON SKALICA - 2017)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 150.94%
Najlepší čas oproti víťazovi 137.10% (Night Run)
Najlepšie umiestnenie 23. (Night Run)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
9.52% (Night Run)
Priemerné umiestnenie v percentách 35.90%
Zoznam účastí za rok
2010
Počet účastí5
Priemerný čas oproti víťazovi 140.23%
Najlepší čas oproti víťazovi 119.73% (Oravský MTB maratón)
Najlepšie umiestnenie 10. (Vlkohron)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
29.70% (Bratislavský nočný beh)
Priemerné umiestnenie v percentách 59.45%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí3
Priemerný čas oproti víťazovi 161.39%
Najlepší čas oproti víťazovi 143.81% (Svätojurský MTB)
Najlepšie umiestnenie 28. (Svätojurský MTB)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
34.46% (Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 53.96%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí0
2013
Počet účastí0
2014
Počet účastí0
2015
Počet účastí0
2016
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 131.53%
Najlepší čas oproti víťazovi 121.87% (H-TRIATHLON LUČINA )
Najlepšie umiestnenie 3. (H-TRIATHLON LUČINA )
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
66.67% (H-TRIATHLON LUČINA )
Priemerné umiestnenie v percentách 96.67%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí12
Priemerný čas oproti víťazovi 133.99%
Najlepší čas oproti víťazovi 100.00% (H-TRIATHLON SKALICA )
Najlepšie umiestnenie 1. (H-TRIATHLON SKALICA )
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
0.00% (H-TRIATHLON SKALICA )
Priemerné umiestnenie v percentách 61.62%
Zoznam účastí za rok
2018
Počet účastí0