Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Od 21. júna 2010

Dve percentá z dane na Pravda.sk

veja - Veronika Matláková

Suma sumáRUM

Počet účastí 5
Priemerný čas oproti víťazovi 156.52%
Najlepší čas oproti víťazovi 131.32% (Ivanska 5 a polka - 2014)
Najlepšie umiestnenie 37. (Ivanska 5 a polka - 2013)
2018
Počet účastí0
2017
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 165.32%
Najlepší čas oproti víťazovi 165.32% (12. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2017)
Najlepšie umiestnenie 122. (12. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2017)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
22.74% (12. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2017)
Priemerné umiestnenie v percentách 22.93%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí0
2015
Počet účastí0
2014
Počet účastí2
Priemerný čas oproti víťazovi 157.29%
Najlepší čas oproti víťazovi 131.32% (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie 39. (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
59.21% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 60.60%
Zoznam účastí za rok
2013
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 133.38%
Najlepší čas oproti víťazovi 133.38% (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie 37. (Ivanska 5 a polka)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
43.37% (Ivanska 5 a polka)
Priemerné umiestnenie v percentách 44.58%
Zoznam účastí za rok
2012
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 169.33%
Najlepší čas oproti víťazovi 169.33% (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie 396. (Národný beh Devín - Bratislava)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
45.09% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 45.21%
Zoznam účastí za rok
2011
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2007
Počet účastí0