Telovýchovná jednota

vychováva telo.

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Od 21. júna 2010

urzam - Peter Blaho

Suma sumáRUM

Počet účastí 8
Priemerný čas oproti víťazovi 144.03%
Najlepší čas oproti víťazovi 113.95% (Run Slovakia - 2017)
Najlepšie umiestnenie 6. (Run Slovakia - 2017)
2007
Počet účastí0
2008
Počet účastí0
2009
Počet účastí0
2010
Počet účastí0
2011
Počet účastí0
2012
Počet účastí0
2013
Počet účastí0
2014
Počet účastí0
2015
Počet účastí3
Priemerný čas oproti víťazovi 150.41%
Najlepší čas oproti víťazovi 122.51% (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie 52. (Od Tatier k Dunaju)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
19.39% (Národný beh Devín - Bratislava)
Priemerné umiestnenie v percentách 31.11%
Zoznam účastí za rok
2016
Počet účastí4
Priemerný čas oproti víťazovi 146.76%
Najlepší čas oproti víťazovi 119.88% (Štefánik trail)
Najlepšie umiestnenie 11. (Štefánik trail)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
15.15% (Štefánik trail)
Priemerné umiestnenie v percentách 35.77%
Zoznam účastí za rok
2017
Počet účastí1
Priemerný čas oproti víťazovi 113.95%
Najlepší čas oproti víťazovi 113.95% (Run Slovakia)
Najlepšie umiestnenie 6. (Run Slovakia)
Najlepšie umiestnenie percentuálne
(100% = posledný)
35.71% (Run Slovakia)
Priemerné umiestnenie v percentách 42.86%
Zoznam účastí za rok